Schepping, evolutie of Karl Marx?

Wist je dat?
Over ontstaan van deze wereld zijn er grofweg 3 soorten theorieen:

1       langzame ontwikkeling
         (alle evolutietheorieen vallen hieronder)
2       cyclisch (ontstaan, blinken verzinken, ontstaan en zo voort)
         (populair onder oosterse gedachtegangen)
3       plotseling ontstaan, nu verder langzame terugval
         (degeneratietheorie, creationisme en schepping vallen hieronder)

Onze wetenschap heeft geen van deze drie, definitief, bewezen. Welke het meest overeenstemt wisselt nogal: de ene eeuw de een de volgende de ander. Meestal ook een kwestie van geld en wat men wil horen. De theorie over zero point energy bijvoorbeeld stelt dat het heelal niet ouder kan zijn dan zo'n 8000 jaar. Want de lichtsnelheid neemt af om het heelal in stand te houden. Maar evolutie is dan onmogelijk. Dus is deze theorie omstreden.

Survival of the fittest?
In dit neo-liberaal kapitalistisch tijdperk wordt vaak verwezen naar 'survival of the fittest', om te stellen dat de 'sterkste' overleeft. Dan gaat men verklaren dat het vernietigen van de natuur een onderdeel is van die evolutie. Of om aan te tonen dat (moordende) concurrentie goed is, en een eigenschap van de natuur. Men heeft het bijvoorbeeld over:   'de verborgen hand van de markt'
(de 'hidden hand' theorie van Adam Smith.)

Maar: 'survival of the fittest' betekent dat diegene die het best past (!!!) overleeft.

Als de leefomgeving door ons mensen drastisch wijzigt, zullen enkel die systemen daarin overleven die zijn aangepast aan die nieuwe leefomgeving. Het kan maar zo zijn dat wij mensen daar niet bijhoren, en bij gevolg uitsterven. Nee: survival of the fittest geeft helemaal geen perspectief op verbetering!!!

Dus survival of the fittest is juist een aansporing om ons, als mensheid, aan te passen aan onze leefomgeving! Wij mensen hebben de leefomgeving al dusdanig aangetast, dat we dringend moeten handelen om het tij te keren! Of juist iets moeten laten.
(Tussen twee haakjes: de Hidden Hand van Adam Smith was niet voor moordende concurrentie, maar gaf een goede reden om vakbonden te stichten!)

Karl Marx
Karl Marx schreef, door ervaring gedreven de volgende woorden: "geloof is als opium van het volk". Opium die er voor zorgt dat de gewone mensen zich zoet houden, terwijl er allerlei misstanden zijn. En toendertijd waren er ernstige sociale misstanden.
Hij ontwikkelde een alternatief: het communisme. Tegenwoordig weten we dat communisme niet werkt. En erger, omdat communisme er zo sociaal uit zag, gebruikten wrede dictators het vaak als dekmantel!

Werkt geloof zo?
Is christendom opium van het volk? De rijken en machtigen zullen elk geloof aan hun wensen willen aanpassen, zodat het volk zich zoet houdt. Zo ook in de tijd van Karl Marx: het volk luisterde meer naar de traditie dan naar de bijbel en de kerken waren van de rijken afhankelijk  voor hun gebouwen en zorg voor ouderen en zieken. Of als de bijbel zo wordt verstaan dat enkel het zieltje van belang is. Maar anderzijds moest je nog wel je arbeiders elke week een dag vrij geven: de zondag!

Het christendom bleek slechts onder die bijzondere omstandigheden te werken als opium van het volk. Dus de elite ging verder.  Om opium voor het volk te hebben, moest het vrome volk een heel ander geloof hebben. Dat werd gevonden in de evolutie.

Werkt evolutie zo?
Het geloof in evolutie kon de mens geruststellen: de Aarde bestond al miljarden jaren en zal ook nog zolang bestaan. Sterker nog: de evolutietheorie lijkt te beloven dat het steeds beter zal worden!
Het sust het geweten van het volk. "Och," zeiden we tegen elkaar: "De natuur past zich wel aan." En "Survival of the fittest." Dat wil zoveel zeggen als: ga maar rustig slapen, kijk niet wat je zelf kunt doen.
En lest best: men ging geloven dat evolutie tegenwoordig via economische groei gaat. Ons rijke volk en de welgestelden staan dus wat hoger op de evolutionaire ladder. Wat een fijn geloof!

Evolutie - economie
Dus is onze elite bezig de economie net als de evolutie te laten werken. De gezonde competitie verwordt tot moordende concurrentie: arbeid verplaatsen we gewoon naar nog lagere lonen landen. Maar in plaats van ze daar een fatsoenlijk loon te betalen, verdienen ze daar niet eens genoeg om hun gezin te onderhouden. Met maar een minimum aan schaamte doen we er aan mee. Wij werken er bedrijfsmatig aan mee, onze regeringen stimuleren dit en bovendien kopen we het gewoon. En we blijven zeggen dat we tegen slavernij zijn: zie ons eens huigelen! Ook laten we hun,  voor ònze producten, gewoon dumpen in het milieu. Want God bestaat niet, laten we het volk geloven. En zeker geen God, die ons aansprakelijk maakte!
De opium voor het volk nu, wetenschappelijk geloof in evolutie, werkt lekker.

Tzunami
Na de tzunami las ik in de "lezers schrijven" van de krant Metro dat er geen God is, want anders had Hij de ramp wel voorkomen.
Maar God weet dat de aarde gevaarlijk kan zijn. Dus gaf Ie ons mangrovebossen om de tropische  stranden te beschermen tegen de golven. Ook gaf Ie ons verstand om niet op het strand te gaan wonen en elkaar tegen natuurgeweld te beschermen.
En wat doet de mens?
Hij kapte de mangrovebossen weg, en liet mensen uit armoe op het strand wonen. Wie deed er wat tegen? Volgens onze evolutietheorie was het toch niet zo erg. Vast een stap naar verbetering.
De evolutie was opium van het volk geworden. Totdat… bleek dat we gedroomd hadden.

Wordt wakker!
Evolutie is een zoethouder. Zo'n geloof noemde Karl Marx nou opium. Sorry dat ik u hiermee stoor in uw rust, maar ik moest u / je dit een keer vertellen. Zeker nu in de afgelopen paar jaren verschillende personen de schepping; sociaal zijn en milieubewust leven verdacht maakten. Ze betichten hen maar wat graag van wat onze gezamenlijke schuld is.
We veroorzaken zelf deze ellende, want evolutie maakte ons tot slaaf van onze instincten.
Echter de Schepper zelf wil ons daarvan bevrijden. Want we stammen niet af van dieren en planten, maar zijn door Hem gemaakt om zuinig op hen te zijn!  Maak de omslag!