wie ben ik

De inhoud van deze website is verzorgd door Johan Overvest. 

Ik ben in 1967 geboren en opgegroeid in het dorpje Doorn, aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. Vroeger heb ik veel gezworven door de beboste heuvels, en ben ervan gaan houden. Inmiddels getrouwd en heb een gezin met drie zoons en woon in een stadje aan diezelfde Heuvelrug.  

Ik ben afgestudeerd aan de HTS op Elektrotechniek. Daarna heb ik veel werkervaring opgedaan in de elektrotechnisch tekenwerk, cartografie, civiele techniek, wegbeheer en technisch tekenen bij installateurs en een groot adviesburo. Autodidactisch leerde ik veel bij over milieu, ruimtegebruik en natuurlijk over verkeer. Tot slot volgde ik met succes een post-HBO opleiding in de Verkeerskunde. Op het ogenblik werk ik al zo'n 10 jaar als verkeerskundige bij een gemeente.

Ik werk om verkeersproblemen op te lossen. Mijn interesse en ambitie ligt in het werken aan een duurzaam / milieuvriendelijk verkeer en vervoer. (verkeersveilige en aantrekkelijke infra voor fiets, openbaar vervoer, horizontale lift en dergelijke, Mijn belangstelling ligt in de relatie die verkeer heeft met onze leefomgeving. En ik ben voor behoud van natuur en de bossen.


P.S.: deze website is mede mogelijk gemaakt door G. Kok, die de automatisering verzorgt.

P.S.: Ik heb een naamgenoot. Over hem, zie zijn interessante website op: http://newsolar.nl/over-ons/