Waarom ook al weer de fiets?

Lekker fietsen is niet alleen maar een liefhebberij want er zijn heel goede redenen om te fietsen en het fietsen te stimuleren. De fiets is alleen zo gewoon dat we gewoonweg vergeten waarvoor fietsen zo belangrijk is. Kijk maar:


1       Fit
Dagelijks fietsen zorgt voor een basisconditie. De frisse lucht en het trappen zorgt voor betere doorbloeding van je lichaam, kortom: Het houdt je fit.


2       Gezond
Fit zijn en beweging is erg gezond. Fietsen kun je gewoon doen als je met de fiets onderweg bent naar je werk, school, winkel, club of kerk. Bij voldoende fietsvriendelijke / veilige infrastructuur helpt fietsen ook om stress tegen te gaan. Het is bekend dat fietsen helpt tegen allerlei kwalen.


3       Vrijheid
In verschillende landen zijn mensen al maatschappelijk gedwongen om met de auto te gaan. Niet zo zeer omdat het verboden is, maar door te grote afstanden en dreigend gevaar. Veel fietsers in een land of stad is een symbool dat er maatschappelijke veiligheid, verkeersveiligheid en een goede ruimtelijke ordening is. Dan is er ruimte voor de 'zachte verkeersdeelnemer'. De inwoners hebben dan een echte vrij keus om te kiezen voor de fiets.


4       Parkeren en bereikbaarheid
Als je fietst hoef je meestal geen parkeerplaats te zoeken. Waar veel gefietst wordt zijn bij de voorzieningen veel minder parkeerplaatsen nodig. Ook is de doorstroming van auto´s en van bevoorradend verkeer beter, want fietsers veroorzaken geen files.


5       Mobiliteit voor ouderen en kinderen
Jongeren kunnen al vroeg in hun leven zichzelf verplaatsen. Daarmee groeit hun zelfstandigheid en ontlast hun ouders. Dit is slechts mogelijk als de leefomgeving fietsvriendelijk en veilig is. Ouderen kunnen lang in beweging blijven met de fiets (zo nodig met elektrische hulp)


6       Sociaal weefsel
Fietsers (en voetgangers nog meer) kunnen door andere mensen aangesproken worden. (en omgekeerd). Daardoor zie je regelmatig ongepland je bekenden en zie je wie je vaak tegenkomt. Dit helpt voor de opbouw van het, zogeheten, sociale weefsel van de samenleving. Dit is niet slechts gezellig, maar is een voorwaarde voor een bloeiende stad (ook economisch).


7       Sociale veiligheid
Waar veel gewone mensen fietsen en lopen maakt dat de straten grotendeels vrij van misdaad. Vergelijk het maar eens met veel Amerikaanse steden, waar vrijwel geen fietsers en voetgangers zijn. Waar slechts mensen op straat verblijven en criminaliteit woekert, vooral 's avonds. Waar lekker fietsen in is, fietsen vele mensen en is sociale veiligheid groot. (maar helaas niet volmaakt!)


8       Milieu
Volgens de grondwet is een schoon milieu een verplichte taak voor de overheid. Wanneer veel mensen fietsen helpt dat! want zoals gezegd: fietsers nemen weinig ruimte in, maken geen lawaai, gebruiken hun eigen energie en doen niet aan luchtverontreiniging.


9       Winkels / winkeliers
Fietsers zijn meer gericht op het nabijgelegen winkelcentrum. Omdat ze er vaak even langsfietsen, zijn ze daardoor erg bekend en vertrouwd met de lokale winkels. Ook komen fietsers vaker in de winkels dan automobilisten waardoor, de verkoop beter over de week verdeeld is en ze vaker verleid kunnen worden voor een spontane aankoop. Zo kon bijvoorbeeld Veenendaal, waar veel gefietst wordt, uitgroeien tot regionaal winkelcentrum.


Conclusie
De fiets is terecht zo gewoon! En anderzijds is fietsen ook erg bijzonder: voordelen voor jezelf en voor de maatschappij. De fiets is een  probleem - oplossend vervoermiddel! Daar behoort veel aandacht naar uit te gaan. Eigenlijk veel meer dan naar probleem - veroorzakende vervoermiddelen!