Bomen over waarom vooruit

Hoe je omgaat met de leefomgeving, de natuur en het milieu zegt heel veel over je diepste overtuigingen. Maar niet die overtuiging, maar je uiteindelijke gedrag bepaalt hoe je dat voor jezelf rechtvaardigt. Daar gebruik je motieven voor en je neemt een houding aan, een mentaliteit. Dit is een zelfversterkend proces, waardoor gedrag, houding en motieven vastgeroest raken. Dit kan zowel in positieve zin als negatief zin gebeuren.

Maar de problemen van vandaag kunnen niet opgelost worden door de overtuigingen die de oorzaak waren van deze problemen. Moet je nou die diepste overtuigingen opgeven? Zo lijkt het, maar beter is het lering te trekken uit de problemen. Bij de een is een update van je overtuiging voldoende, bij de ander lijkt het op wakker worden. Maar dat lijkt eng en hoe kan dat?

Het effectiefst is je gedrag zelf aan te pakken door nieuw gedrag te proberen: je gaat bijvoorbeeld 1x per week met de fiets of trein naar je werk, in plaats van alleen met de auto. Een andere keer carpool je en met de tijd merk je dat je diepste overtuigingen zich ontwikkelen en rijker worden. dat kan je namelijk heel goed zelf.

 

met roltrap naar fitness

Een andere manier is kijken welke motieven voor je huidige gedrag je levensovertuiging misvormd hebben. Tsja, dit is lastiger want wat is een misvorming en wat niet? Wat zijn de kronkels die je uit opvoeding en maatschappij erbij hebt gekregen? En hoe makkelijk, zeker als Nederlander, verooordeel je jezelf of anderen? Dat helpt niet en is ook niet de bedoeling van deze website. Maar waarom dan toch motieven aandragen?

Ik biedt motieven aan omdat het je kan inspireren. Het kan je helpen om door te gaan met nieuw gedrag te proberen wanneer er tegenslagen zijn. Zodat je niet blijvend terug valt in ingesleten gedragingen en gedachtegangen.

Soms kan het je ook helpen om te zien dat je vanuit je diepste overtuigingen eigenlijk tot andere keuzes had kunnen komen. Dit kan je helpen om te veranderen en verder te groeien in je geloof / je overtuiging, tot en met je omgang met onze leefomgeving..

 

Deze website
Op deze website wil ik vanuit verschillende levensvisies motieven geven om vanuit deze levensvisie je kijk op verkeer en leefomgeving met elkaar in lijn te brengen (in plaats van als “vijanden” van elkaar). Om duidelijk te maken dat ik vanuit een levensvisie schrijf, maak ik gebruik van een tussen-page. De tussen-page maakt scheiding tussen deze neutrale / wetenschappelijke website en de overtuigingen vanuit een bepaalde visie. (Hoewel overigens niemand echt neutraal is of doet, zoals hierboven uitgelegd).

Omdat ik zelf thuis ben met christelijke / bijbelse visies, komen deze het automatisch het meeste aan bod. Wellicht ga ik ook links toevoegen naar andere sites als tussen-page, als die site beter dan ik de motieven kan verwoorden.

P.S.: Het is interessant om te lezen hoe de motieven worden onderbouwd, ook wanneer je zelf uitgaat van een andere visie. De voor-onderstellingen zijn namelijk soms zo heel anders, terwijl je toch op ongeveer hetzelfde uit kunt komen. Kijk bijvoorbeeld eens op groenemoslims.nl