Vrijheid en verkeer en leefomgeving

Vrijheid: wie wil dat nou niet?

Wat vrijheid wel en niet is:
Vrijheid is niet: het ten koste van anderen of leefomgeving je zin doordrijven. Dus niet zo hard en roekeloos rijden als je zelf wilt, maar veilig en verantwoord. Daarmee heb jij en andere mensen de vrijheid om veilig thuis te komen. Vrijheid is dus ook niet de mogelijkheid om legaal ons milieu te vervuilen, maar vrijheid is als jij en de andere mensen de mogelijkheid hebben om frisse lucht in te ademen, schoon water te drinken en dat je huis staat op onvervuilde grond. Dat is namelijk geen vrijheid maar losbandigheid.

Ieders vrijheid
Maar losbandigheid is nooit het doel geweest voor vrijheid. Kijk maar naar het het uitgangspunt van het liberalisme uit de 18e en 19e eeuw: zo veel mogelijk vrijheid van het individu zolang hij de vrijheid van anderen niet beperkt (http://nl.wikipedia.org/wiki/Liberalisme).
Dit lijkt al sterk op wat vrijheid is in de 21ste eeuw.
 
Vrijheid in de 21ste eeuw
De toenmalige definitie lijkt er op. Want inmiddels zijn we twee eeuwen verder en in die tijd hebben we ervaren dat het milieuvervuiling ook van grote invloed is op de mens. Dat was toen nog niet echt bekend, want het is  meestal niet direct  (van mens naar mens), maar via via (bijvoorbeeld van mens op grond, van grond naar voedsel, van voedsel naar mens). Daarom gaat vrijheid in de 21ste eeuw verder. Vrijheid gaat niet alleen om mijn en jouw vrijheid maar ook om:
–vrijheid door onze leefomgeving en
–vrijheid voor toekomstige mensen.

Vrijheid en duurzaamheid
Dus enerzijds een leefomgeving die keuzevrijheid, frisse lucht en ongeschonden natuur biedt. En anderzijds die de mogelijkheden behoudt voor toekomstige mensen. Dit is mooi uitgedrukt in de definitie over duurzame ontwikkeling (http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkeling):
duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

De termen duurzaamheid en duurzaam gebruik komen van oorsprong uit de bosbouw. Later zijn ze ook in de visserij gebruikt. In beide gevallen ging het er om de natuur zodanig te beheren dat de natuurlijke structuren en processen niet principieel werden aangetast. Concreet: aan visgronden en bossen mocht niet méér vis of hout worden onttrokken dan er door natuurlijke aanwas vanzelf weer bij zou komen. Het respecteren van deze ‘gebruiksruimte’ betekent dat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen blijven maken.

Vrije markt
Helaas zijn vele voorstanders van een vrije markt niet voor een vrije markt , maar voor een losbandige markt. Ondanks dat steeds meer onderzoek uitwijst dat een markt zonder regels altijd ten koste gaat van mens, dier, milieu en ja, ook van de economie. Nu moet er een andere vorm van economie gevonden worden, die past binnen de vrijheid: de vrijheid die anderen niet beperkt, ook niet via vervuiling of uitputting van hulpbronnen. Een van de manieren om dat te visuelle te benoemenis dat de donuteconomie.

---       ------ wordt vervolgd --

Dilemma?
Dat wat je doet heeft gevolgen en wat we allen doen heeft nog veel grotere gevolgen.
Een voorbeeld: als je niet met de bus reist maar op jezelf dan heeft de busmaatschappij iets minder inkomsten en er is een voertuig extra op de weg. En als velen dat doen zijn er niet alleen veel extra voertuigen op de weg, maar heeft de busmaatschappij te weinig inkomsten om de bus te laten rijden voor wie dat wel wensen en wordt hun vrijheid beknot door alsmaar minder mogelijkheden. Als je daarom met de bus moet reizen is er weer geen vrijheid. Maar als je in vrijheid ervoor kiest om als het kan met die bus te gaan zodat ook anderen die bus kunnen blijven nemen is dat weer heel mooi. Natuurlijk zal de busmaatschappij moeten blijven streven naar een aantrekkelijke busdienst, want dat is haar verantwoordlijkeheid in het bieden van vrijheid. 

& verkeersveiligheid?
Een van de bekendste nadelen van verkeer is verkeersveiligheid. In deze website noem ik ze maar weinig omdat er vele andere sites zijn die je er alles over kunnen vertellen. De onveiligheid van verkeer is al het langste bekend en is terecht veel maatschappelijke (en politieke) aandacht voor. Al meer dan een halve eeuw zijn velen bezig de verkeersveiligheid te verbeteren. En met resultaat: ondanks veel meer verkeer, is het aantal doden in Nederland zeer sterk gedaald. (Nederland een van verkeersveiligste landen van de wereld.) En toch vallen er alleen al in Nederland elk jaar nog zo'n 25 000 slachtoffers in het verkeer, waarvan zo'n 600 dodelijk !

Voor vrijheid in verkeer met respect voor de leefomgeving.