Ruimtelijke ordening

Stationslocaties
Hoe de ruimte ingedeeld is en wordt heeft grote gevolgen voor het verkeer. Het is commercieel interessant om winkels, bedrijven en voorzieningen dicht bij elkaar te hebben. Dit ruimtegebruik is op hun plaats bij treinstations, omdat die veel mensen er tegelijk heen kan vervoeren. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet einden moet lopen?

Stiltebeheer
Hoeveel (verkeers-) geluiden zijn er in een gebied te horen? Bij het gericht luisteren wordt duidelijk aan welke verschillende geluiden een gebied blootstaat. Hoeveel geluid daarvan aanvaardbaar is, is erg persoonlijk en is wellicht nog meer afhankelijk van wat je doet. Vrijheid is als je kunt kiezen in hoeverre ze geluid kunnen horen.  Maar het helpt niet om de ene geluidsbron wel aan te pakken en de andere niet.
Geluidsbeheer is het scheiden van stilte en lawaai. En hoe gaat dat dan?

Bereikbaarheidsbijdrage
Geleidelijk aan verliest Nederland haar open ruimte. De, door de auto gedicteerde, uiteen gelegde verstedelijking roept meer verkeer op. Hoewel files toenemen, vergen megacomplexen nog meer verkeer. ... Zijn publiekstrekkers niet mede verantwoordelijk voor mobiliteit?
En wie betaalt hun bereikbaarheid nu? Inderdaad alle belastingbetalers. Maar wat helpt om ook de publiekstrekkers te laten betalen aan hun bereikbaarheid waar ze zoveel door verdienen?

Waar ligt de verkeersader?
in aanmaak