Horizontale lift en milieu?

Ik beschrijf de gevolgen van de horiontale lift (de baantaxi) naar de verschillende effecten op het milieu:

Effect op vervuiling:
De aandrijving is elektrisch.
- Geen uitlaatgassen! Geen vervuiling door de vele voertuigen zelf.
- De mate van vervuiling hangt af van de manier waarop electriciteit wordt opgewekt. (grijze of groene stroom)

Effect op Energieverbruik:
- De horizontale lift verbruikt per kilometer veel minder energie. Hoeveel is afhankelijk van welk systeem waarmee vergeleken wordt. Het Britse systeem Ultra, bijvoorbeeld, verbruikt maar een kwart van een auto in de stad. Het nog futuristische syteem Skytran gaat verbruiken is onbekend, want de snelheid is veel hoger, maar de voertuigen zijn wel beter gestroomlijnd.
- De Wet van behoud van reistijden en aantallen verplaatsingen (BReVer) zegt dat de mens zich per jaar ongeveer 430 uur aan het verplaatsen is. Als de reissnelheden door baantaxi zich dus vergroten, zullen de afgelegde afstanden ook groter worden. In hoeverre de horizontale lift daardoor energie bespaart vergeleken met de huidige vervoermiddelen is een onbeantwoorde vraag. Eigenlijk meten we het verkeerd voor deze vraag: we meten energieverbruik per kilometer, maar beter is het meten van het energieverbruik per uur.
- Het energieverbruik wordt beperkt doordat er op constante snelheid wordt gereden en doordat er niet tussendoor hoeft te worden gestopt. Bij verschillende systemen kan bij het remmen energieterugwinning plaatsvinden.
- Meestal wordt het energieverbruik van een vervoermiddel uitgedrukt in het aantal kilometers per hoeveelheid energie. (bijvoorbeeld 10 of 20km op 1liter brandstof). In dit verband kan echter beter het energieverbruik uitgedrukt worden in de reistijd per hoeveelheid energie. (bijvoorbeeld 4 of 8 minuten per kiloWatt)

Effect op geluid / lawaai:
De hoeveelheid geluid hangt af van de hoeveelheid motorgeluid, de snelheid, de intensiteit van het verkeer, het wegdek en hoe gemakkelijk het geluid zich kan verspreiden. Hoe zit dat bij een horizontale lift?
- Het motorgeluid van de horizontale liift is erg gering, dankzij de kleine elektromotoren of voortstuwing door het loopwerk zelf.. Dit in tegenstelling tot de zware verbrandingsmotoren van vrachtverkeer, bussen, motoren en brommers. Tevens is het aantal malen remmen en optrekken veel groter dan bij de liftcabines. Remmen en optrekken veroorzaken lawaai; de horizontale lift vermijdt dat.
- Alle cabines rijden met dezelfde snelheid in het loopwerk. Hun maximumsnelheid is daardoor nagenoeg gelijk aan de gemiddelde snelheid. Bij het wegverkeer daarentegen rijdt altijd een gedeelte van de voertuigen harder dan de algemene snelheid. Deze voertuigen veroorzaken echter het meeste lawaai. Om de tijd vanwege verkeerslichten e.d. als het ware in te halen is een hoge kruissnelheid nodig om nog een redelijke gemiddelde snelheid te halen, wat veel verkeersgeluid oplevert.
- De capaciteit aan aantallen voertuigen per uur is veel hoger met de horizontale lift dan op een autorijstrook. Meer verkeer levert meer geluid op. Daarentegen wordt er geen extra geluid geproduceerd door snelheidsverschillen en inhaalmanoeuvres tussen voertuigen.
- Het wegdek van een geleideweg is egaal metaal of egaal beton, waarover wielen met rubberen banden draaien. Dat zorgt voor heel weinig geluid. In tegenstelling tot klinkerwegen, gegrinde asfaltwegen of kasseienwegen die meer geluid veroorzaken. Ook staal op staal zoals bij railwegen zorgt voor meer geluid dan rubber op staal c.q. beton.
- De wielen van de cabines draaien in een min of meer gesloten geleideweg. Het geluid zit daarin opgesloten en kan niet zo gemakkelijk zich in de omgeving verspreiden. Bij weg- en railverkeer kan het geluid echter alle kanten op.
- De geleideweg zelf kan, veroorzaakt door de vele wielen, gaan trillen. Dit is erg afhankelijk van het ontwerp van de geleideweg. Waarschijnlijk zal er nog lange tijd een steeds verdere ontwikkeling zijn geleidewegen. Interessant nietwaar?
Conclusie: cabine-verkeer is hoorbaar stiller dan autoverkeer en treinverkeer.

Effect op lichtvervuiling:
Lichtvervuiling is licht dat op plaatsen komt, waar het 's nachts eigenlijk donker moet zijn. Voorbeelden hiervan zijn: slaapkamers, natuurgebieden en plaatsen waar mensen sterren willen kijken. Lichtvervuiling ontstaat onder andere door het wegverkeer: straatverlichting, koplampen, achterlichten, remlichten, verkeerslichten en verlichte borden. Al deze zaken zijn voor de horizontale lift niet van toepassing. Bij een horizontale lift zijn slechts de stations verlicht. Wel zal er binnen in de cabines veelal verlichting branden. Deze verlichting is beter af te schermen dan bij autoverlichting, want dit licht heeft geen taak buiten het voertuig zoals bij autolampen.

Effect op het verbruik van grondstoffen
Er zijn voor een cabine veel minder grondstoffen nodig dan voor een auto. Bovendien gaat een cabine langer mee en zijn er miner ervan nodig doordat een cabine veelal door veel meer mensen gebruikt worden dan met een auto het geval is.
Het loopwerk van de horizontale lift heeft daarentegen weer meer grondstoffen nodig dan een weg. Daardoor is het belangrijk om een baantaxi-syteem te kiezen waar voor het loopwerk zo min mogelijk schaarse grondstoffen voor nodig zijn.


Effect op andere milieu-items:
- natspatten
De cabines spatten voorbijgangers niet nat: ze rijden niet over wegen met plassen en modderpoelen, maar op een tegen weersinvloeden beschermde baan. (bij de meeste systemen)
- leeg rijden
Bij een horizontale lift zijn er ook lege cabines onderweg. Die zijn onderweg naar een station waar deze nodig is (of waar die waarschijnlijk nodig zal zijn). Het is een gevolg van een ongelijkmatige verdeling van reizigersaanbod. Dit verschijnsel komt voor bij alle openbare vervoersystemen. Een voorbeeld is een skilift: de bakken komen weer leeg naar beneden. Zelfs bij de auto komt leegrijden voor, al valt dat niet op omdat een chauffeur nodig is. Voorbeelden zijn: de auto naar de garage brengen, gaan tanken, iemand halen en brengen, rijlessen en het zoeken naar een parkeerplaats.