Aanleiding voor deze website

asfaltplaatjeVerkeer tegen milieu tegen verkeer?
Verkeer en milieu worden vaak als elkaars tegenstanders gezien. Want mobiliteit vervuilt het milieu en verstoort de natuur en de rust. Anderzijds wordt door beschermende regels de mobiliteit beperkt. Daarom zocht ik naar mogelijkheden waardoor verkeer en natuur en milieu niet meer elkaars tegenstander zouden zijn. Mogelijkheden die meer mensen trekt dan gewoon openbaar vervoer. Iets dat hoop geeft voor mij om met veel plezier met verkeer bezig te blijven. (En ik had ook God gebeden voor wijsheid en hoop over de toekomst.)

Horizontale lift / baantaxi
Ik had eens in Lille in automatische metro's gezeten. Dus zocht ik daarover iets, wat men ook wel people movers noemt. Wellicht konden deze automatische trams meer gebruikt worden. Ik had namelijk net een publicatie voor ROM-magazine klaar over stationslocatie-vervoer. Door die publicatie bedacht ik me om die automatische trams in te zetten als een soort horizontale lift.

PRT 
In 2000 vond ik iets over de baantaxi (PRT in het engels). Ik verbaasde mij erover hoeveel er al over bekend was, terwijl haast niemand in Nederland (als transportland?) er iets over wist. Daarom was ik eerst heel wantrouwend. Maar ik vond het interressant zodat ik de baantaxi eerst uitermate goed ging bestuderen om het op waarde te kunnen schatten. Ik werd er zo enthousiast over dat ik mei/ juni 2001 er een website over ben begonnen. baantaxi

Homepage baantaxi
De website was toen voornamelijk over de horizontale lift / baantaxi. Maar al snel plaatste ik er mijn publicaties erbij. Te beginnen bij stationslocatie-vervoer, en daarna volgden mijn publicaties over "geluid versus rondwegen vanwege duurzaam veilig"; "fiets-infra versus de status van de fiets".

Verkeer en leefomgeving
Naar aanleiding van een tip van een verkeerskundige bij gemeente Houten zocht ik een goede naam voor mijn website. Een naam met verkeer die de lading dekt. De term milieu kon niet: ten eerste wordt milieu vaak verstaan als het omgaan met afval en stof-kringlopen terwijl deze site breder is dan dat; en ten tweede was er toen een bedrijf in Maarssen met Verkeer en Milieu in zijn naam. Ook moest de naam van mij iets hebben met natuur en met hoe mensen tegen hun omgeving aan kijken en hoe er ermee om gaan / ermee leven. Dus werd het Verkeer en Leefomgeving.

Publicaties
De publicaties pasten nu niet meer zo goed. Het moest geen site zijn over mezelf, maar over een onderwerp. Een onderwerp vol met problemen en gedachtekronkels. In de publicaties stonden allerlei stappen naar de oplossing ervan. Dus heb ik de gepubliceerde artikelen enigszins aangepast zodat deze passen in deze website voor oplossingen voor verkeer versus leefomgeving.

Analysesfoto van actie voor bewustwording
Maar hoe kan je praten over oplossingen als je niet eerst het probleem vastgesteld hebt? De oplossingen waren tot dusver alleen voor mensen die de problemen al kenden. Anderen waren zich niet bewust van het hebben van een probleem. En voor iedereen is het goed om een probleem uiteen te zetten met een analyse. Dus wat ik al wist, net als veel vakgenoten, heb ik toen in een aantal 'prikkelende' analyses beschreven. Ook vond ik, hoe toevallig, op internet een aantal engelstalige analyses. Die moesten echter stevig aangepast worden om
geschikt te zijn voor Verkeer en Leefomgeving.

lay-out
De lay-out had ik nog weinig aandacht aan gegeven. De website stond eerst bij Geocities van Yahoo. Deze gratis site leverde een heel aantal lay-out standaarden. Daar had ik er gewoon eentje van uitgekozen. Maar toen vond ik het tijd om een lay-out te maken die bij Verkeer en Leefomgeving past.

Motieven / ethiek
Heeft de kijk op de wereld, je overtuigingen over god, invloed op je mening en gedrag? Ik dacht het wel. Dus vond ik het nodig om hier iets over te schrijven. Iedereen ervaart verkeer en ook de leefomgeving. En iedereen heeft er een eigen manier van omgang ermee en er een mening over. Wil je verkeer en leefomgeving beide naar waarde schatten, ontkom je er niet aan om te kijken van waaruit dit gedrag en mening voortkomt. Tot nog toe beperk ik me tot algemene en christelijke motieven.

Stappen zetten
Tegenwoordig weet ik dat vaak eerst het gedrag er is en dat de mening zich daarop onbewust aanpast. Dat was de aanleiding om ook "stappen zetten" er bij te voegen.
Daarin past ook iets over mezelf. Want bij het vinden van informatie op internet vroeg ik me regelmatig af: Wie of wat zit hierachter? Toen ik naar Verkeer en Leefomgeving keek, leek het mij alsof ik me verborg. Ik vond het niet nodig om over mezelf te praten, want daar ging het niet over. Maar daarom maakte ik deze plek op de site wat persoonlijker. Dat vond ik wel wat lastiger om te schrijven, maar zo kun je mij wel wat leren kennen.