Altijd Wind Mee

De FietsWindMee is een windtunnel. Een windtunnel als fietspad. Daardoor kunnen de fietsers met veel minder moeite grotere afstanden overbruggen. Omdat je altijd met de wind mee fietst.
Maar waar je ook altijd binnenin fietst in plaats van in de buitenlucht. Jammer als de zon schijnt, maar heerlijk als je tegenwind hebt en met regen. Dus vooral geschikt waar de fietsomgeving bar is. Daar zie je dat het aantal fietsers sterk teruglopen bij minder goed weer. De FietsWindMee kan dat oplossen!

Kan dit ook toegepast worden?
Volgens de fabrikant kunnen zo fietssnelwegen worden aangelegd. Deze zouden zo goed lopen, dat ze zelfs helemaal door tolheffing afbetaald kunnen worden. Dit is zo'n grote belofte, dat geen overheid het tot nog toe aandurfde om het zo te realiseren. Echter de fiets-windtunnel maakt het fietsen wel aantrekkelijker: niet alleen gemakkelijker, ook de status van het fietsen word ermee vergroot! Daardoor is de fietswindmee een goed middel om vervoerswijzekeuze te beinvloeden, modal split, voor gewone fietsen!

Maar waar dan?
Zoals gezegd is de fietswindmee is perfect voor het overbruggen van corridors. Daarbij gaat het vooral om corridors waar vaak veel (tegen)wind staat. Een paar voorbeelden kan het verduidelijken:

Voorbeelden van mogelijke toepassingen:

  • Arnhem-Zuid is van de binnenstad gescheiden door de Rijn en uiterwaarden. Met mooi weer is dat wel prettig, maar veel vaker is de brug een grote barriere. De fietsers werken zich in het zweet, verregenen, zien van de trip af of nemen een ander vervoermiddel. De Fietswindtunnel overbrugt letterlijk deze barriere. Fietsen naar de stad wordt altijd leuk, en dat zal de binnenstad goed doen.
  • Zeist en het universiteitsterrein De Uithof is gescheiden dor een smalle groene natuurzone. Alle verkeer moet er om heen. Vooral voor ffietsers is dat vervelend. Een fietspad kan er niet doorheen omdat het pad dan ook gebruikt gaat worden om honden ui te laten. En honden verstoren o.a. de vele aanwezige reeen en vogels. De FietsWindMee kan in een tunnel of op palen eroverheen gevoerd worden. Dieren kunnen er zo overheen of er onderdoor. En je bent er binnen, zodat geen hond het pad af kan. En een WindFietsMee past natuurlijk goed bij een campus.
  • Door het Amsterdamse Havengebied is nu al veel fietsverkeer. Dat gaat van Zaandam naar Amsterdam(-West). De goede fietspaden doen hun werk. Toch hebben alle bedrijfsuitritten voorrang, vanwege het zware vrachtverkeer (verkeersveiligheid). Een fietswindmee, zou niet alleen het fietsverkeer en de verkeersveiligheid vergroten, maar ook imago van de haven kunnen vergroten.
  • Maarssen wordtn door het Amsterdam-Rijnkanaal gescheiden van station Maarssen en de wijk Maarsenbroek. Voor de fietser is dit een barriere. De fietswindmee kan ook hier het kanaal overbruggen en de barriere slechten. Het aantal treinreizigers zou wel eens kunnen groeien als het fietsen makkelijker zou zijn, door de fietswindmee. Om kosten te sparen kan wellicht volstaan worden met 1 windtunnel. Totdat de trein vertrekt heeft de richting naar het station de de wind mee, maar zodra de trein vertrokken is heeft de andere richting, richting stad de wind mee. (voorwaarde is wel dat er genoeg tijd is tussen de vertrektijden van de verschillende treinen.)
  • Breukelen idem.


Zo blijken er goede plaatsen te zijn, waar de fietswindtunnel het fietsverkeer zal stimuleren. En daardoor zal tevens de leefomgeving verbeteren!