voor- en nadelen van de horizontale lift (baantaxi)

De baantaxi combineert voordelen van auto met die van openbaar vervoer:
De kleine voertuigen maken het gebruik van de horizontale lift vergelijkbaar aan de auto met chauffeur (taxi). Het zijn de voordelen voor de gebruiker, zoals bij de auto gebruikelijk.
De geleideweg (geleideweg / leibaan / loopwerk) maakt efficient vervoer mogelijk. Het zijn de voordelen voor het algemeen belang, zoals bij openbaar vervoer gebruikelijk.

Daarnaast is de horizontale lift bruikbaar voor iedereen. Ook voor gehandicapten en kinderen natuurlijk! En doordat de horizontale lift een eigen loopwerk heeft, maakt het mogelijk om voertuigen met elektromotoren te gebruiken, die hun energie via de geleideweg zelf krijgen. Eventueel kan het loopwerk zelf voor de aandrijving zorgen. Dat is heel energie-efficient, zoals bij de elektrische trein.

Verdere voordelen van de baantaxi:
-  De kleine voertuigejes maken het mogelijk om hele kleine haltes te maken.
-  Door de kleine voertuigjes die via een aftakspoor halteren, is het mogelijk om haltes binnenin gebouwen te maken.
-  De baantaxi stopt onderweg niet, want dat hoeft niet doordat verkeerslichten, overstekers, stops en oponthoud ontbreken.
   Dat zorgt voor snelle verbindingen. De gemiddelde snelheid is daardoor naganoeg gelijk met de maximumsnelheid.
-  Omdat de horizontale lift 24 uur per dag beschikbaar is, kan parkeerproblemen oplossen:
    je kunt altijd een stukje met de baantaxi. Ook is door 24 uur service geen probleem als met het missen
    van de laatste bus/trein/tram/metro.
-  Door de geheel eigen baan met geheel geautomatiseerde voertuigen is de verkeersveiligheid enorm groot..
-  Als de horizontele lift op een baan op palen of ondergronds ligt, maakt dat intensief
   ruimtegebruik mogelijk. De  openbare weg zelf, kan weer helemaal voor
   voetgangers en fietsers ingericht worden. Ook zorgt dit kenmerk ervoor dat
   er vrijwel geen barriere-effect zoals bij snelwegen/spoorlijnen/kanalen plaatsvind.

Andere voordelen, maar afhankelijk van het type geleideweg:
-  Lage kosten voor geleidebaan, doordat voertuigen klein zijn. (sommige soorten
   geleidebanen zijn echter wel duur. Het is een zoektocht geweest om voordele efficiente geleidewegen te vinden/bedenken.)
-  Lage geluidsproductie, doordat de geleideweg soepel loopt en geluid
   afschermt.
-  Vrij grote capaciteit, doordat de kleine voertuigen dicht op elkaar rijden.
-  Treinvorming van voertuigen: lage luchtweerstand en grote capaciteit.
    (platooning: een trein van losse voertuigjes, elekronisch gekoppeld.)
-  Smalle geleidewegen, korte bouwtijd
-  Voertuigkeuze op maat voor elke reis afzonderlijk
-  Weersonafhankelijk.

Nadelen heeft een horizonatel lift ook:
-  Horizonvervuiling door geleidewegen op palen. (grootte afhankelijk van type)
-  Schaduwvorming door geleidewegen op palen. (grootte afhankelijk van type)
-  Toename afgelegde afstanden door de verbeterde vervoersmogelijkheden
-  De horizontale lift geeft een ander zicht op verkeer en vervoer, waaraan mensen moeten wennen.
-  De introductie van de baantaxi kan voor bepaalde bedrijven bedreigend zijn.
-  De introductie van de baantaxi geeft een verschuiving op de arbeidsmarkt.
   (Ontstaan van nieuwe banen en verdwijnen van verouderende overbodige banen.)
-  Een zittend leven wordt nog meer mogelijk dan nu reeds mogelijk is, met
   bijkomende gezondheidseffecten. Anderzijds kan je weer lopen naar een halte
   om de hoek
-  Onderweg zijn er geen sociale contacten mogelijk, anders dan met de gekozen
   medereizigers.